LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Shark Singer Minifigure 43101
LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Shark Singer Minifigure 43101

LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Shark Singer Minifigure 43101

Regular price $8.99 Sale

one Shark Singer minifigure from the collectible minifigure Vidiyo Bandmates Series 1